Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Nową Wsią (21 lutego 1863)

Portret konny Ludwika Mierosławskiego

fot.domena publiczna Portret konny Ludwika Mierosławskiego

Bitwa pod Nową Wsią, Nowa Wieś (21 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania  styczniowego.

Bitwa resztek zgrupowania generała Ludwika Mierosławskiego, wspartego liczącym ok. 400 ludzi, piechoty i jazdy, oddziałem Kazimierza Mielęckiego, oraz niemieckimi ochotnikami Teodora Seydewitza w rejonie Gopła. Powstańcy dali się otoczyć przez liczniejsze siły rosyjskie i zepchnąć w stronę jeziora. Podczas prób jego sforsowania ponieśli, zwłaszcza kosynierzy, dotkliwe straty. W 36 godzin po bitwie Mierosławski opuścił walczące Królestwo Polskie.

Do kolejnego starcia w tym samym rejonie doszło 26 kwietnia 1863 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: