Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Borowymi Młynami (16 kwietnia 1863)

Marcin Borelowski

fot.domena publiczna Marcin Borelowski

Bitwa pod Borowymi Młynami, Borowe Młyny (16 kwietnia 1863) – bitwa stoczona pomiędzy oddziałami polskimi a armią rosyjską w czasie powstania styczniowego.

Na liczący 300 dobrze uzbrojonych i wyposażonych ludzi oddział pułkownika „Lelewela” Marcina Borelowskiego operujący w lasach powiatu zamojskiego uderzyła maszerująca od strony Tarnogrodu kolumna majora Szternberga. Powstańcy, zająwszy dogodne pozycje, stawiali skuteczny opór próbującym ich okrążyć Rosjanom w sile tysiąca żołnierzy. W decydującym boju na bagnety Polakom udało się przerwać zaciskający się pierścień i przebić się z niewielkimi stratami w głąb Kongresówki. Niewielka część oddziału „Lelewela” została wyparta na terytorium austriackie.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w kwietniu 1863 roku: