Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jedlnią (20 kwietnia 1863)

Nikołaj Iwanowicz Meller-Zakomelski

fot.domena publiczna Nikołaj Iwanowicz Meller-Zakomelski

Bitwa pod Jedlnią (20 kwietnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Bój oddziałów kapitana Adama Andrzeja Zielińskiego i „Szydłowskiego” Józefa Jankowskiego stoczony w pobliżu Kozienic (powiat opatowski) z kolumną rosyjską pułkownika Mellera-Zakomelskiego. Wykorzystanie zaskoczenia i dogodnej pozycji na skraju lasu pozwoliło zadać Rosjanom znaczne straty (70 zabitych, w tym 5 oficerów), podczas gdy Polaków zginęło 16, a 5 było rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w kwietniu 1863 roku: