Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Józefowem (24 kwietnia 1863)

Mieczysław Romanowski (nazywany czasem ostatnim romantykiem poezji polskiej)

fot.domena publiczna Mieczysław Romanowski (nazywany czasem ostatnim romantykiem poezji polskiej)

Bitwa pod Józefowem, Józefów (24 kwietnia 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Wymykając się ciągle rosyjskiej obławie, uszczuplony w kolejnych starciach oddział „Lelewela” Marcina Borelowskiego zdążał na spotkanie z siłami generała Antoniego Jeziorańskiego. Gdy zmęczony całodziennym marszem wypoczywał, wieczorem został zaatakowany przez 2 kolumny rosyjskie majora Ogolina i podpułkownika Tołmaczewa. „Lelewel” nakazał odwrót, który osłaniała grupa 70 ochotników. Spełniła ona swe zadanie i reszta oddziału, jakkolwiek będącego w rozsypce, zdołała się uratować. Wśród 27 poległych byli poeta Mieczysław Romanowski i komisarz województwa lubelskiego Gustaw Wasilewski.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w kwietniu 1863 roku: