Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Małogoszczem (24 lutego 1863)

Bitwa stała się inspiracją dla Stefana Żeromskiego (Wierna Rzeka widziana ze wzgórza Bocheńca w stronę Małogoszcza)

fot.domena publiczna Bitwa stała się inspiracją dla Stefana Żeromskiego (Wierna Rzeka widziana ze wzgórza Bocheńca w stronę Małogoszcza)

Bitwa pod Małogoszczem (24 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania  styczniowego.

Połączone siły generała Mariana Langiewicza i pułkownika Antoniego Jeziorańskiego, liczące ok. 3000 piechoty i jazdy wspartych baterią lekkich armatek, obsadziły miasteczko (powiat kielecki), przyjmując tam atak kolumny wojsk rosyjskich pułkownika Dobrowolskiego. Gdy po 4 godzinach zaciętej obrony płonącego miasteczka Rosjanie zostali wsparci oddziałami generała Ksawerego Czengierego, Langiewicz nakazał odwrót. Pod osłoną lasu i nocy dokonał się on w porządku w stronę Włoszczowej. W bitwie tej – jednej z największych w powstaniu styczniowym – Polacy ponieśli jednak ciężkie straty (blisko 300 zabitych i 500 rannych).

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: