Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Rudką (17 lutego 1863)

Transport rannych powstańców styczniowych

fot.domena publiczna Transport rannych powstańców styczniowych

Bitwa pod Rudką, Rudka (17 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Liczące ok. 500 piechoty i jazdy powstańczej zgrupowanie partii doktora Neczaja, Oswalda Radziejowskiego, Kazimierza Bohdanowicza i Rembowskiego obozujące w powiecie krasnostawskim zaatakowane zostało przez maszerującą z Lublina silną kolumnę wojsk rosyjskich. Słabo wyszkolona i jeszcze słabiej uzbrojona piechota powstańcza przez dłuższy czas stawiała mężny opór, nim poszła w rozsypkę. Straty były jednak niewielkie: poległo 11 powstańców, a 14 zostało rannych. Jeden z dowodzących, Radziejowski, oddał się po zakończonej walce dobrowolnie do niewoli.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: