Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krzywosądzem (12 lutego 1863)

Mierosławski pod Krzywosądzem

fot.G. Renner/domena publiczna Mierosławski pod Krzywosądzem

Bitwa pod Krzywosądzem (12 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Pierwsza bitwa stoczona na Kujawach w rejonie Radziejowa przez koncentrujące się zgrupowanie mianowanego właśnie dyktatorem powstania styczniowego generała Ludwika Mierosławskiego, liczące w tym momencie nieco ponad 100 zbrojnych w kosy i dubeltówki powstańców, z 3 rotami rosyjskiej piechoty i 160 kozakami. Po 2-godzinnym boju większość powstańców została rozbita, poległo 39, a 13 dostało się do niewoli. Reszcie, w tym samemu dyktatorowi, udało się ujść z pola walki.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: