Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Świętym Krzyżem (12 lutego 1863)

Bitwa pod Świętym Krzyżem rozegrała się 12 lutego 1863

fot.domena publiczna Bitwa pod Świętym Krzyżem dowodzona przez Langiewicza rozegrała się 12 lutego 1863

Bitwa pod Świętym Krzyżem, Święty Krzyż (12 lutego 1863) – potyczka pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Generał Marian Langiewicz z siłami ok. 1000 powstańców zajął pozycje u podnóża Łysej Góry, w rejonie Słupi Nowej (powiat opatowski) obsadzając także klasztor na jej szczycie. Tam podjął walkę z Rosjanami, atakującymi go 2 kolumnami (generała Ksawerego Czengierego i pułkownika Gołubiewa). Walka trwała 4 godziny, szczególnie zacięta była na górze. Powstańcy zdołali utrzymać pozycje, okupując to 18 poległymi, nie licząc pomordowanych mieszkańców Słupi. Straty Rosjan były większe.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: