Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Miropolem (16-17 maja 1863)

Zgrupowanie Edmunda Różyckiego (Generał na zdjęciu z około 1886 roku), starło się z oddziałami pułkownika Gołubiewa.

fot.domena publiczna Zgrupowanie Edmunda Różyckiego (Generał na zdjęciu z około 1886 roku), starło się z oddziałami pułkownika Gołubiewa.

Bitwa pod Miropolem (16-17 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Starcie zgrupowania generała Edmunda Różyckiego, złożonego z jazdy wołyńskiej, piechoty i kilku mniejszych oddziałów, w pobliżu tego miasta (powiat zwiachelski) z dowodzonymi przez pułkownika Gołubiewa 3 sotniami kozaków wspartymi 2 rotami piechoty. Oddziały powstańcze w 3-krotnym boju stawiły czoła Rosjanom, zadając równocześnie znaczne straty szarżującym kozakom, po czym wycofały się w porządku ku Połonnemu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w połowie maja 1863 roku: