Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Kietlanką (13 maja 1863)

Oddział 1500 powstańców zorganizował zasadzkę na część żołnierzy generała Tolla (na portrecie), która przerodziła się w walkę z całym jego oddziałem.

fot.Obraz George’a Dawe’a- domena publiczna Oddział 1500 powstańców zorganizował zasadzkę na część żołnierzy generała Tolla (na portrecie), która przerodziła się w walkę z całym jego oddziałem.

Bitwa pod Kietlanką (13 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Zasadzka w pobliżu Małkini, zorganizowana przez liczący 1500 powstańców oddział Ignacego Mystkowskiego na część zgrupowania generała Tolla, przerzucaną transportem kolejowym, przemieniła się w starcie z całością jego sił (1200 piechoty i kawaleria). Śmierć polskiego dowódcy i kilku oficerów, przy równoczesnej przewadze Rosjan umiejętnie broniących się zza wagonów, przesądziły o klęsce powstańców. Poległo ich 40, a 25 było rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w połowie maja 1863 roku: