Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Minkowcami (22 maja 1863)

Zamek w Sławucie, obok której doszło do starcia.

fot.Misierowicz Alojzy/domena publiczna Zamek w Sławucie, obok której doszło do starcia.

Bitwa pod Minkowcami, Minkowce (22 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Obozujące w pobliżu Sławuty (powiat zasławski) 4 partie powstańcze liczące ok. 600 piechoty i jazdy zostały otoczone przez kolumnę pułkownika Durnowo (5 sotni kozaków i 300 strzelców fińskich) oraz rzesze okolicznego chłopstwa. Część powstańców zdołała wyrwać się z okrążenia, ulegając jednak rozproszeniu, 78 poległo, 56 dostało się do niewoli.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w połowie maja 1863 roku: