Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Borodianką (9 maja 1863)

Tak jak wiele innych zgrupowanie Władysława Rudnickiego było złożone z tylko częściowo uzbrojonych chłopów. Na ilustracji wymarsz powstańców z Grodna.

fot.domena publiczna Tak jak wiele innych zgrupowanie Władysława Rudnickiego było złożone z tylko częściowo uzbrojonych chłopów. Na ilustracji wymarsz powstańców z Grodna.

Bitwa pod Borodianką (9 maja 1863) – bitwa pomiędzy powstańcami styczniowymi a armią rosyjską.

Koncentrujące się przy szosie kijowskiej zgrupowanie powstańcze „Sawy” Władysława Rudnickiego, liczące ok. 450 tylko częściowo uzbrojonych ochotników, zaatakowała kolumna wojsk rosyjskich pułkownika Tyzenhausena (2 roty piechoty, 2 szwadrony dragonów, sotnia kozaków). Broniący się w miasteczku (w powiecie kijowskim) Polacy stracili 30 zabitych i 70 wziętych do niewoli. Reszta zdołała wyrwać się z okrążenia i dołączyć do innych oddziałów powstańczych na Ukrainie.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w połowie maja 1863 roku: