Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Łabonarami (21 maja 1863)

Piechota powstania styczniowego.

fot.domena publiczna Piechota powstania styczniowego.

Bitwa pod Łabonarami, Łabonary (21 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Licząca 400 powstańców partia Albertyńskiego starła się w lasach łabonarskich (powiat święciański) z kolumną podpułkownika Półtorackiego (3 roty piechoty, sotnia kozaków gwardii). Dogodna pozycja wzdłuż rzeczki pozwoliła Polakom zniwelować przewagę i odnieść sukces. Rosjanie stracili 25 zabitych i 50 rannych, podczas gdy straty polskie wyniosły 10 poległych, 5 rannych i 8 wziętych do niewoli.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w połowie maja 1863 roku: