Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod el-Ghazala (14–17 grudnia 1941)

Wojskami brytyjskimi na froncie afrykańskim dowodził generał Claude Auchinleck.

fot.Cecil Beaton/domena publiczna Wojskami brytyjskimi na froncie afrykańskim dowodził generał Claude Auchinleck.

Bitwa pod el-Ghazala, Ajn el-Ghazala (14–17 grudnia 1941) – bitwa stoczona w trakcie działań wojennych w Afryce w czasie II wojny światowej.

14 grudnia zadanie przełamania pozycji włosko-niemieckich pod el-Ghazalą w północno-wschodniej Libii, na zachód od Tobruku, otrzymała Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dowódca – generał dywizji Stanisław Kopański). Następnego dnia oddziały polskie wdarły się w głąb linii obronnych przeciwnika, a 16 grudnia powtórzyły uderzenie, poszerzając wyłom. Zmusiło to oddziały włosko-niemieckie do opuszczenia miasta w nocy z 16 na 17 grudnia.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie afrykańskim: