Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Bardiję (31 grudnia 1941–2 stycznia 1942)

Pojazdy Armii brytyjskiej w Afryce w 1940 roku.

fot.domena publiczna Pojazdy Armii brytyjskiej w Afryce w 1940 roku.

Bitwa o Bardiję, El-Bardiya (31 grudnia 1941–2 stycznia 1942) – bitwa stoczona w trakcie operacji Compass, w ramach kampanii w Afryce Północnej.

Po odblokowaniu przez wojska brytyjskie Tobruku polski pułk artylerii (32 działa, dowódca – podpułkownik dyplomowany Stanisław Gliwicz) ze składu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich został skierowany w rejon bronionej przez załogę włosko-niemiecką twierdzy Baradija na pograniczu Egiptu i Libii. Natarcie ogniowe pułku przyczyniło się w dużej mierze do zdobycia tej twierdzy przez południowoafrykańską 2 Dywizję Piechoty.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie afrykańskim: