Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod El-Mechili (26 stycznia–3 lutego 1942)

Erwin Rommel w 1942 roku.

fot.Bundesarchiv/lic. CC-BY-SA 3.0 Erwin Rommel w 1942 roku.

Bitwa pod El-Mechili (26 stycznia–3 lutego 1942) – bitwa stoczona w trakcie II wojny światowej w Afryce.

Od 26 stycznia Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (dowódca – generał dywizji Stanisław Kopański) broniła przed nacierającymi wojskami niemieckimi (dowódca – feldmarszałek Erwin Rommel) fortu El-Mechili, położonego w Libii na południe od Derny, na najkrótszym szlaku pustynnym wiodącym przez Cyrenajkę. 3 lutego Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich została wycofana na nową rubież obronną, w rejonie El-Ghazala.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie afrykańskim: