Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Pokazano specjalną wersję Biblii dla… czarnych niewolników. Czy różni się od tej, którą znasz?

Dla czarnoskórych niewolników Brytyjczycy przygotowali okrojoną wersję Pisma Świętego (na zdj. Biblia króla Jakuba z 1611 roku).

fot.Spurgeon56/CC0 Dla czarnoskórych niewolników Brytyjczycy przygotowali okrojoną wersję Pisma Świętego (na zdj. Biblia króla Jakuba z 1611 roku).

XIX-wieczni redaktorzy tzw. Biblii Niewolników w swojej edycji „oczyścili” Pismo Święte z wywrotowych tez. Usunęli wszystkie fragmenty, które – ich zdaniem – mogły skłonić czarnoskórych do buntu przeciwko brytyjskiemu imperium. Za podżegające do rebelii uznali pokaźne fragmenty – ich „ofiarą” padło 90 procent Starego Testamentu i połowa Nowego

Kiedy na początku XIX wieku brytyjscy misjonarze przybyli na Karaiby, by nawracać Afrykańczyków, którzy pracowali tam jako robotnicy przymusowi, mieli do dyspozycji wyjątkową pomoc dydaktyczną – zredagowaną specjalnie na potrzeby czarnoskórych niewolników wersję Biblii. Jej tekst został jednak przez londyńską redakcję mocno okrojony. Nie chodziło jednak o to, by był dla nawracanych bardziej zrozumiały. Wycięto z niego wszystkie fragmenty, które – jak uznano – mogą nakłaniać do buntu.

Wydana w 1807 roku przez wydawnictwo Law and Gilbert of London na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz Nawrócenia Czarnoskórych Niewolników edycja Biblii była prezentowana w Waszyngtonie w ramach wystawy „Biblia Niewolników. Niech historia zostanie opowiedziana”. Do czasów współczesnych zachowały się tylko trzy egzemplarze tej kontrowersyjnej edycji Pisma Świętego.

Anthony Schmidt, kurator wystawy, komentuje: „W standardowej protestanckiej Biblii znajduje się 1189 rozdziałów. To wydanie zawiera ich zaledwie 232”. Za niestosowne dla niewolników uznano około 90% Starego Testamentu i 50% Nowego.

XIX-wiecznej cenzury nie przeszły między innymi fragmenty opisujące exodus Izraelitów z niewoli egipskiej, a także wersety takie jak: „Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty” (Księga Jeremiasza, 22:13, tłumaczenie według „Biblii warszawskiej”) czy „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (List św. Pawła do Galacjan, 3:28, „Biblia Warszawska”).

Niewolnictwo w Imperium Brytyjskim zniesiono w 1834 roku. Świętowano to m.in. za pomocą tabliczek takich jak ta.

fot.Lucas, Rippingille/domena publiczna Niewolnictwo w Imperium Brytyjskim zniesiono w 1834 roku. Świętowano to m.in. za pomocą tabliczek takich jak ta.

Jednocześnie podkreślano fragmenty, które uprawomocniały proceder zmuszania ludzi do niewolniczej pracy (na przykład pochodzący z Listu św. Pawła do Efezjan werset: „Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi”).

Istnieje kilka teorii na temat tego, dlaczego pominięto aż tak duże fragmenty Pisma Świętego. Według najbardziej prawdopodobnej hipotezy XIX-wieczni cenzorzy chcieli w ten sposób przypodobać się plantatorom z wysp Jamajka, Antigua i Barbados, którzy bogacili się na niewolniczej pracy i nie w smak im było kształcenie darmowej siły roboczej. Jak tłumaczy Schmidt: „Można to postrzegać jako próbę załagodzenia konfliktu z plantatorami. Misjonarze za pomocą okrojonej Biblii pokazywali, że nie zamierzają uczyć niewolników niczego, co mogłoby doprowadzić do buntu”.

Ostatecznie niewolnictwo w Imperium Brytyjskim zniesiono w 1834 roku. Do tego czasu czarnoskórzy zmuszani do darmowej pracy niejednokrotnie wzniecali rebelie przeciwko swoim panom, a Biblia – okrojona czy nie – w żaden sposób nie łagodziła pojawiających się na tym tle konfliktów, które Brytyjczycy krwawo tłumili.

O tej i innych zbrodniach popełnianych przez Anglików w imię Imperium Brytyjskiego pisaliśmy TUTAJ.

Źródła informacji:

  1. Biblia warszawska, Biblia-online.pl (dostęp: 13.01.2019).
  2. B. Katz, Heavily Abridged ‘Slave Bible’ Removed Passages That Might Encourage Uprisings, Smithsonian.com (dostęp: 13.01.2019).
  3. M. Martin, Slave Bible From The 1800s Omitted Key Passages That Could Incite Rebellion, NPR (dostęp: 13.01.2019).

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.