Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Cecorą (18-20 października 1595)

Hetman Jan Zamoyski

fot.domena publiczna Hetman Jan Zamoyski

Bitwa pod Cecorą (18-20 października 1595) – Hetman wielki koronny Jan Zamoyski na czele ok. 7 tys. żołnierzy, w tym 2,5 tys. husarii, 1,9 tys. jazdy kozackiej, 250 arkebuzerów, 1,5 tys. piechoty łanowej, 800 piechoty polskiej z kilkudziesięcioma lekkimi działami, wyruszył do Mołdawii z zamiarem osadzenia na tronie przychylnego Rzeczypospolitej Jeremiego Mohyły. Wkroczył do Jass i stanął warownym obozem pod Cecorą nad Prutem (Tutora). 19 października obóz polski został otoczony przez liczącą ok. 20 tys. armię tatarsko-turecką pod wodzą chana Gazi Gireja II. Kiedy po pierwszych utarczkach Tatarzy ruszyli do szturmu na obóz, hetman wyprowadził przez bramę husarię i część lekkich chorągwi, które odparły napastników.

Po nieudanym szturmie Gazi Girej zaproponował rokowania. Ich przebieg był korzystny dla Polaków. Zamoyski zawarł układ, w którym Turcja uznawała hospodarstwo Jeremiego Mohyły.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały na temat bitwy pod Cecorą z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Nie tylko Piastowie i Jagiellonowie obsadzali trony sąsiednich państw swoimi kandydatami. Podobnie robili również polscy królowie elekcyjni. Na ilustracji jeden z takich kandydatów Jeremi Mohyła (źródło: domena publiczna).

artykuł | 16.03.2016 | Autor:

Wierni lennicy i czarni niewdzięcznicy. Historie tych, którzy tron zawdzięczali Rzeczpospolitej

Prusy, Kurlandia, Mołdawia, Wołoszczyzna – to wszystko lenna państwa polskiego. Władcy panowali w nich z łaski naszych królów. Jednak nie zawsze o tym pamiętali…

Najważniejsze starcia w wojnach o polską zwierzchność nad Mołdawią: