Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki o warszawską Pragę (10–14 września 1944)

Żołnierze AK walczący na ulicach warszawskiej Pragi podczas powstania warszawskiego 1944 roku.

fot.domena publiczna Żołnierze AK walczący na ulicach warszawskiej Pragi podczas powstania warszawskiego 1944 roku.

Walki o warszawską Pragę, Warszawa-Praga (10–14 września 1944) – działania zbrojne mające miejsce w trakcie walki o Warszawę, prowadzone przez oddziały radzieckie przy udziale jednostek ludowego Wojska Polskiego równocześnie z trwającym powstaniem warszawskim.

W końcowym okresie prowadzonych od lipca 1944 walk oddziałów radzieckich z jednostkami niemieckimi na wschodnim przedpolu Warszawy wojska 1 Frontu Białoruskiego wykonały operację, której celem było zajęcie Pragi. 10 września z rejonu Wesoła–Sulejówek–Radość rozpoczęła natarcie w kierunku północno-zachodnim 47 Armia, w której składzie działała 1 Dywizja Piechoty imienia T. Kościuszki (dowódca – generał brygady Wojciech Bewziuk). Posuwając się po linii Międzylesie–Anin–Wawer oddziały polskie dotarły 12 września do przedmieść Pragi. W ciągu następnych dwóch dni Dywizja toczyła zaciekłe walki uliczne, które 14 września zostały zakończone zdobyciem Dworca Wileńskiego i stacji kolejowej Warszawa-Praga. 15 września dzielnica została całkowicie oczyszczona z oddziałów niemieckich.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie wschodnim w 1944 roku: