Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki o przyczółki na odcinku Dęblin-Puławy (1–6 sierpnia 1944)

Oddziałami 1 i 2 Dywizji Piechoty dowodził generał Zygmunt Berling.

fot.domena publiczna Oddziałami 1 i 2 Dywizji Piechoty dowodził generał Zygmunt Berling.

Walki o przyczółki na odcinku Dęblin-Puławy (1–6 sierpnia 1944) – walki stoczone w ramach operacji Bagration na froncie wschodnim.

W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia oddziały 1 i 2 Dywizji Piechoty z 1 Armii Wojska Polskiego (dowódca – generał dywizji Zygmunt Berling), działające w składzie 1 Frontu Białoruskiego, rozpoczęły forsowanie środkowej Wisły. Planowano zdobyć trzy przyczółki: w rejonie Dęblina na północy, na wprost Wólki Profeckiej na środkowym odcinku działania 1 Armii Wojska Polskiego oraz na południe od Puław, na wprost miejscowości Włostowice. Operacja nie powiodła się. Wskutek silnego oporu niemieckiego niewielkie oddziały polskie, przerzucone na lewy brzeg Wisły, poniosły ciężkie straty i 3 sierpnia zostały ewakuowane. 1 Armia Wojska Polskiego przeszła do obrony, a 6 sierpnia otrzymała rozkaz przekazania swego odcinka radzieckiemu 7 Korpusowi Kawalerii.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Pierwsze bitwy z udziałem Polaków na froncie wschodnim II wojny światowej: