Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Walki o Jabłonnę (24–28 października 1944)

Podczas pięciodniowych starć oddziałami 1 Armii Wojska Polskiego dowodził generał broni Władysław Korczyc.

fot.Wojskowy Przegląd Historyczny/domena publiczna Podczas pięciodniowych starć oddziałami 1 Armii Wojska Polskiego dowodził generał broni Władysław Korczyc.

Walki o Jabłonnę, bitwa o Jabłonnę, Jabłonna (24–28 października 1944) – działania zaczepne 1 Armii Wojska Polskiego na froncie wschodnim.

W ciągu pięciodniowych walk jednostki 1 i 2 Dywizja Piechoty ze składu 1 Armii Wojska Polskiego (dowódca – generał dywizji Władysław Korczyc) wspólnie z oddziałami radzieckimi z 47 i 70 Armii 1 Frontu Białoruskiego usiłowały zlikwidować niemieckie przedmoście w widłach Wisły i Narwi, na północ od Warszawy. Po uporczywych walkach z oddziałami IV Korpusu Pancernego SS jednostki polskie zdołały opanować między innymi Żerań i Nowodwory (24 października) oraz Jabłonnę (28 października). Cała operacja zakończyła się jednak niepowodzeniem wskutek silnego oporu przeciwnika.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie wschodnim w 1944 roku: