Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

24 października. W 1956 roku w Polsce rozpoczęła się odwilż październikowa

Najważniejsze rocznice

Władysław Gomułka został wybrany na stanowisko I sekretarza KC PZPR 21 października 1956 roku.

fot.domena publiczna Władysław Gomułka został wybrany na stanowisko I sekretarza KC PZPR 21 października 1956 roku.

24 października 1956 roku Władysław Gomułka wygłosił na placu Defilad w Warszawie przemówienie, które zwiastowało nowy kurs w polityce PZPR. W Polsce rozpoczął się okres odwilży październikowej.

Gomułka, który od sierpnia 1951 do grudnia 1954 roku przebywał w więzieniu pod zarzutem wrogiej działalności wobec państwa, został w pełni zrehabilitowany dopiero wiosną 1956 roku. Już jesienią tego roku, 12 października, ponownie został członkiem Komitetu Centralnego PZPR. 21 października – po uzyskaniu akceptacji przybyłej do Polski delegacji władz radzieckich – został I sekretarzem partii.

Spotkanie 24 października było pierwszym publicznym wystąpieniem Gomułki w nowej roli. Przemówienie, rozpoczęte od słów „Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy!”, zostało bardzo przychylnie przyjęte przez zgromadzony na placu 400-tysięczny tłum. Przywódca obiecał rozpoczęcie nowego okresu w dziejach budowy socjalizmu w Polsce. Przyznał, że w przeszłości popełniano błędy, zapowiadając „konsekwentne kroczenie po drodze demokratyzacji” i „wyrwanie z korzeniami wszystkiego zła minionego okresu”.

Powrót Gomułki do władzy stał się początkiem zmian w polityce wewnętrznej PRL. Ustanowiony po II wojnie reżim nieco się zliberalizował. Jednym z przejawów odwilży było uwolnienie części więźniów politycznych, w tym kardynała Stefana Wyszyńskiego.