Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwy pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863)

Bitwa pod Kobylanką (ilustracja francuska)

fot.domena publiczna Bitwa pod Kobylanką (ilustracja francuska)

Bitwy pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Dwie bitwy stoczone przez zgrupowanie generała Antoniego Jeziorańskiego, naczelnika wojennego województwa lubelskiego, rychło po wkroczeniu z Galicji na teren Kongresówki. W pierwszej odparł on atak kolumny pułkownika Szternberga (4 roty piechoty, pluton ułanów, sotnia kozaków i 2 działa) na swój obóz, w którym znajdowało się ok. 800 powstańców. Ich kontruderzenie z użyciem jazdy zadało Rosjanom znaczne straty (90 ludzi i 1 działo). Jeziorański, wzmocniony rozbitkami pułkownika „Lelewela” Marcina Borelowskiego, umacniał swój obóz, gdy znacznie większe, bo liczące 2000 żołnierzy, 6 dział i 2 moździerze, siły rosyjskie generała Miednikowa zaczęły go okrążać, także od strony granicy austriackiej. Po 3-godzinnej walce ogniowej i atakach na bagnety prowadzonych osobiście przez Jeziorańskiego Rosjanie zostali odparci. Załamały się również ich 2 następne natarcia. Całodzienna, toczona głównie w lesie walka zakończyła się zwycięstwem Polaków, okupionym jednak znacznymi stratami: 150 zabitych i rannych. Rosjanie utracili natomiast ok. 400 żołnierzy.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: