Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ignacewem (8 maja 1863)

 Obraz Juliusza Kossaka Bitwa pod Ignacewem

fot.domena publiczna Obraz Juliusza Kossaka Bitwa pod Ignacewem

Bitwa pod Ignacewem, Ignacewo (8 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Liczące 1200 powstańców zgrupowanie generała Edmunda Taczanowskiego, zmęczone długimi marszami, zajęło pozycję obronną i wydało bitwę kolumnom rosyjskim złożonym z 14 rot piechoty, 4 szwadronów dragonów, sotni kozaków i 6 dział. Przełamanie polskiego prawego skrzydła i jego odwrót przesądziły o losach całego starcia. Poległo 160 powstańców, 80 zostało rannych; straty Rosjan były również znaczne.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: