Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Krzykawką (5 maja 1863)

Francesco Nullo

fot.domena publiczna Francesco Nullo

Bitwa pod Krzykawką (5 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Oddział pułkownika Józefa Miniewskiego wraz z legią pułkownik Francesca Nullo (łącznie ok. 500 ochotników) zajmujący pozycje w lasach niedaleko Olkusza zaatakowała kolumna wojsk rosyjskich dowodzona przez księcia Szachowskiego. Pomyślny początkowo przebieg starcia zmienił się po śmierci pułkownika Nullo. Popłoch w szeregach powstańczych przerodził się w ucieczkę. Oddział poszedł w całkowitą rozsypkę, 30 powstańców trafiło do niewoli.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: