Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Hudyszkami (8 maja 1863)

Zygmunt Sierakowski- przywódca oddziału polskiej strony konfliktu.

fot.domena publiczna Zygmunt Sierakowski- przywódca oddziału polskiej strony konfliktu.

fot.domena publicznaBitwa pod Hudyszkami, (8 maja 1863) – starcie sił powstańczych z wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Oddział „Dołęgi” Zygmunta Sierakowskiego, złożony głównie ze Żmudzinów, został zaskoczony atakiem silnej kolumny rosyjskiej pułkownika Ganeckiego (6 i pół roty piechoty, szwadron ułanów i 2 sotnie kozaków). Po zranieniu „Dołęgi” skuteczny dotychczas opór powstańców załamał się. Straty polskie wyniosły 200 rannych i zabitych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: