Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Medejkami (7 maja 1863)

Wojska polskie starły się z oddziałami nieopodal Birż. Na zdjęciu pocztówka przedstawiająca wspomnianą miejscowość.

fot.domena publiczna Wojska polskie starły się z oddziałami nieopodal Birż. Na zdjęciu pocztówka przedstawiająca wspomnianą miejscowość.

fot.domena publicznaBitwa pod Medejkami, Medejki (7 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania  styczniowego.

Maszerujące w stronę Dyneburga zgrupowanie „Dołęgi” Zygmunta Sierakowskiego napotkało nieopodal Birż (powiat poniewieski) duży oddział Rosjan (6 rot piechoty, szwadron ułanów i 2 sotnie kozaków) dowodzony przez pułkownika Iwana Ganeckiego. W trakcie walki powstańcy zadali znaczne straty (65 zabitych i 75 rannych) atakującej ich części sił rosyjskich.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: