Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Stokiem (5 maja 1863)

Ignacy Mystkowski

fot.domena publiczna Ignacy Mystkowski

Bitwa pod Stokiem (5 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Liczący 1200 ochotników oddział Ignacego Mystkowskiego zaskoczył maszerującą kolumnę wojsk rosyjskich, dowodzoną przez Konstantego Rynarzewskiego (potem oficera powstańczego), złożoną z roty piechoty i szwadronu jazdy i w krótkim nocnym boju w lesie (powiat ostrołęcki) zadał jej znaczne straty. Poległo 31 Rosjan, 8 rannych dostało się wraz z innymi do niewoli. Zdobyto również zapasy broni i amunicji. Sukces okupiony został śmiercią 6 powstańców, rannych zostało 14.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w pierwszych dniach maja 1863 roku: