Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Świerżami (25 marca 1863)

Ryngraf z czasów powstania styczniowego

fot.domena publiczna Ryngraf z czasów powstania styczniowego

Bitwa pod Świerżami, Świerże (25 marca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Zwycięskie starcie liczącego kilkuset powstańców oddziału Turkettiego z 3 kolumnami rosyjskich wojsk (5 rot piechoty, szwadron huzarów, sotnia kozaków i 3 armaty) w pobliżu miejscowości Świerże, niedaleko Kozienic (powiat radomski). Moskale stracili 50 zabitych, rannych wieźli w 8 furgonach. Polaków zginęło 6, a 3 zostało rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: