Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Radzanowem (21 marca 1863)

Zygmunt Padlewski

fot.domena publiczna Zygmunt Padlewski

Bitwa pod Radzanowem, Radzanów (21 marca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania  styczniowego.

W starciu liczącego blisko 1000 powstańców oddziału naczelnika województwa płockiego Zygmunta Padlewskiego z kolumną wojsk rosyjskich podpułkownika Żewachowa w lasach w pobliżu Mławy słabo uzbrojeni i niewyszkoleni ochotnicy nie zdołali stawić czoła atakowi Rosjan. Ucieczka z pola walki 2 oficerów spowodowała w polskich szeregach popłoch, który przemienił odwrót w bezładną ucieczkę.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: