Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Potokiem (20 marca 1863)

Portret Czachowskiego (według Jana Mieczkowskiego)

fot.domena publiczna Portret Czachowskiego (według Jana Mieczkowskiego)

Bitwa pod Potokiem, Potok (20 marca 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Duży i dobrze wyekwipowany oddział pułkownika Leona Czechowskiego (850 piechoty i jazdy) wkroczył z Galicji w Lubelskie i stanął obozem 8 km od Tarnogrodu. Tam został zaatakowany przez Rosjan w sile 7 rot piechoty, szwadronu ułanów i sotni kozaków, próbujących okrążyć powstańców. W trakcie krótkiego, ale zaciętego boju Rosjanie ponieśli ciężkie straty i zostali zmuszeni do odwrotu.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: