Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Chrobrzem (17 marca 1863)

Szkic spotkania pod Chrobrzem czyli Zagościem

fot.domena publiczna Szkic spotkania pod Chrobrzem czyli Zagościem

Bitwa pod Chrobrzem (17 marca 1863) – starcie zbrojne pomiędzy oddziałami polskimi a armią rosyjską podczas powstania styczniowego.

Liczący ok. 3 tys. ochotników korpus generała Mariana Langiewicza, ogłoszonego właśnie dyktatorem powstania, stojący obozem nad Nidą w pobliżu majątku margrabiego Aleksandra Wielopolskiego (powiat stopnicki) zaatakowały z dwóch stron kolumny rosyjskie Zwierowa i Czengierego w sile 3 tys. żołnierzy i 4 dział. Powstańcy odparli szturm Rosjan i ruszyli w pościg za wycofującym się nieprzyjacielem. Do ponownego starcia doszło pod Grochowiskami. Straty rosyjskie wyniosły ok. 300 zabitych i rannych oraz 2 armaty, zapasy broni i amunicji.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: