Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Dobrosołowem (2 marca 1863)

Kazimierz Mielęcki, około roku 1863

fot.domena publiczna Kazimierz Mielęcki, około roku 1863

Bitwa pod Dobrosołowem, Dobrosołów (2 marca 1863) – starcie zbrojne stoczone pomiędzy powstańcami styczniowymi a oddziałami rosyjskimi.

Starcie oddziałów powstańczych pułkownika Antoniego Garczyńskiego oraz Kazimierza Mielęckiego operujących w pobliżu granicy pruskiej (powiat koniński) z 5 rotami rosyjskiej piechoty i 2 szwadronami jazdy, zakończone porażką Polaków. Część poszła w rozsypkę, części udało się przedostać na powrót do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Straty polskie wyniosły 100 zabitych i rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: