Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Ciosmami (21 marca 1863)

Powstanie styczniowe

fot.domena publiczna Powstanie styczniowe

Bitwa pod Ciosmami, Ciosmy (21 marca 1863) – starcie zbrojne pomiędzy armią rosyjska a powstańcami polskimi w czasie powstania styczniowego.

Oddział pułkownika Leona Czechowskiego, stacjonujący w bagnistych lasach nieopodal wsi Ciosmy (powiat zamojski), zaskoczony nad ranem przez przeważające siły Rosjan, stawił w 3-godzinnym boju skuteczny opór. Straty powstańców wyniosły 17 zabitych i 40 rannych. Roty rosyjskiej piechoty uległy całkowitemu rozproszeniu, ze szwadronów jazdy ocalały tylko resztki. Jednak oddział Czechowskiego, wyczerpany walkami i naciskany przez świeże siły rosyjskie, przekroczył granicę austriacką.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w marcu 1863 roku: