Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Siemiatyczami (7 lutego 1863)

Plan bitwy pod Siemiatyczami

fot.S. Płoski/CC BY-SA 2.5 Plan bitwy pod Siemiatyczami

Bitwa pod Siemiatyczami, Siemiatycze (7 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Powstańcy z kilku „partii”, m.in. „Zameczka” Władysława Cichorskiego i Romana Rogińskiego, zająwszy miasto bez walki, stawili następnie opór nacierającym z kilku stron kolumnom wojsk rosyjskich. Obrona jednak się załamała i Rosjanie zdobyli miasto. Resztki powstańczych oddziałów wycofały się w lasy. Straty polskie wyniosły ponad 100 poległych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: