Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Opatowem (25 listopada 1863)

Generał Józef Hauke- Bosak.

fot.domena publiczna Generał Józef Hauke- Bosak.

Bitwa pod Opatowem, Opatów (25 listopada 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Zakończony sukcesem atak jazdy powstańczej należącej do zgrupowania generała „Bosaka” Józefa Haukego na miasto, w którym znajdowała się 1 rota piechoty rosyjskiej i garstka kozaków i żandarmów. Zdobyczą stała się m.in. kasa powiatowa, nieco broni i amunicji oraz 5 jeńców.

Do wcześniejszego starcia w tym samym rejonie doszło 21 lutego 1864 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w październiku i listopadzie 1863 roku: