Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jeziorkiem (29 października 1863)

Potyczka z okresu powstania styczniowego.

fot.Durand Godefroy/ domena publiczna Potyczka z okresu powstania styczniowego.

Bitwa pod Jeziorkiem, Jeziorko (29 października 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Część zgrupowania generała „Bosaka” Józefa Haukego, licząca ok. 700 ludzi, w której znajdował się sam dowódca, starła się nieopodal Bodzentyna (powiat opatowski) z kolumną generała Ksawerego Czengierego złożoną z 8 rot piechoty, 2 szwadronów dragonów, sotni kozaków i 2 dział. Skutkiem rosyjskiej przewagi Polacy po krótkim oporze zostali zmuszeni do odwrotu w stronę lasów iłżeckich. Straty powstańców wyniosły 20 zabitych, 17 rannych i 50 wziętych do niewoli, w tej liczbie szef sztabu zgrupowania pułkownika Gustaw Habich.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w październiku i listopadzie 1863 roku: