Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Rybnicą (20 października 1863)

Pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie pod Rybnicą.

fot.Sowa73/ domena publiczna Pomnik upamiętniający żołnierzy rosyjskich poległych w bitwie pod Rybnicą.

Bitwa pod Rybnicą (20 października 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Nowo sformowany oddział pułkownika Dionizego Czachowskiego w sile 500 piechoty i 150 jazdy, wkroczywszy z Galicji do Królestwa, został w pobliżu Staszowa (powiat sandomierski) zaatakowany przez oczekujących nań Rosjan. Powstańcy – choć zaskoczeni – wyparli ich ze wsi, zmuszając do bezładnego odwrotu, okupionego 40 poległymi i tyluż rannymi.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w październiku i listopadzie 1863 roku: