Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Opatowem (21 lutego 1864)

 Pomnik ku czci „Topora” Ludwika Zwierzdowskiego w Opatowie.

fot.Krzysztof Kuba Wawrzosek/ domena publiczna
Pomnik ku czci „Topora” Ludwika Zwierzdowskiego w Opatowie.

Bitwa pod Opatowem, Opatów (21 lutego 1864) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Jedna z ostatnich większych bitew w powstaniu styczniowym, stoczona przez organizującą się w tym rejonie dywizję krakowską (1000 piechoty i 40 jazdy), należącą do II korpusu dowodzonego przez pułkownika „Topora” Ludwika Zwierzdowskiego. Wieczorny atak powstańców na miasto, w którym znajdowało się 5 rot piechoty oraz pół szwadronu huzarów i kozacy pod dowództwem majora Butkiewicza, przemienił się w 6-godzinną zaciętą walkę uliczną. Miasta nie udało się jednak opanować i Zwierzdowski nakazał odwrót. On sam, ranny, został następnego dnia ujęty i rozstrzelany na rynku w Opatowie.

Do kolejnego starcia w tym samym rejonie doszło 25 listopada 1863 roku.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Ostatnie bitwy przed upadkiem powstania: