Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Jurkowicami (21 października 1863)

Pomnik upamiętniający bitwę pod Jurkowcami (21 października 1863).

fot.Sowa73/ domena publiczna Pomnik upamiętniający bitwę pod Jurkowcami (21 października 1863).

Bitwa pod Jurkowicami, Jurkowice (21 października 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Oddział piechoty powstańczej kapitanów „Róży” Gustawa Rosnera i Popowskiego, należący do zgrupowania pułkownik Dionizego Czachowskiego, zaatakowała kolumna rosyjska pułkownika Zwierowa (7 rot piechoty, szwadron dragonów i sotnia kozaków). Bój we wsi i na skraju lasu (powiat sandomierski) zakończył się przegraną Polaków, którzy ponieśli znaczne straty. Wśród 90 poległych byli obaj dowódcy, 54 żołnierzy zostało rannych, a 50 dostało się do niewoli.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w październiku i listopadzie 1863 roku: