Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa o Sosnowiec (7 lutego 1863)

Apolinary Kurowski

fot.W. Rzewuski/domena publiczna Apolinary Kurowski

Bitwa o Sosnowiec (7 lutego 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Nocny atak oddziału pułkownika Apolinarego Kurowskiego na osadę Sosnowiec (powiat olkuski), w której stacjonowało 300 Rosjan, dzięki zaskoczeniu przyniósł powstańcom powodzenie. Oddział polski miał tylko 3 zabitych i 17 rannych, zdobył zaś 600 tys. złotych polskich, 40 koni, broń i amunicję oraz 30 jeńców. Uciekający w popłochu Rosjanie schronili się na terytorium pruskim.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w lutym 1863 roku: