Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

„Okrągły stół”. Najważniejsze fakty, daty i nazwiska

Najsłynniejszy w Polsce okrągły stół. (fot. Adrian Grycuk, lic. CCA-SA 3.0)

fot.Adrian Grycuk, lic. CCA-SA 3.0 Najsłynniejszy w Polsce okrągły stół. (fot. Adrian Grycuk, lic. CCA-SA 3.0)

Jak doszło do rozmów okrągłego stołu? Kto brał w nich udział? Co postanowiono na przełomie zimy i wiosny 1989 roku?

Mianem „okrągłego stołu” określa się rozmowy między stroną „solidarnościową” i rządową, do których doprowadził narastający kryzys społeczno-polityczny w kraju w roku 1988.

Najważniejsza postanowienia

Obrady toczyły się od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. W ich toku ustalono m.in. ponowną legalizację „Solidarności”, utworzenie urzędu prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz powołanie drugiej izby parlamentu – Senatu.

Uzgodniono podział mandatów w przyszłym Sejmie: 65% otrzymywała koalicja rządowa, a 35% opozycja. Wybory do Senatu miały być wolne.

Najważniejsi uczestnicy

Do głównych autorów porozumień zalicza się Lecha Wałęsę, Bronisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Andrzeja Stelmachowskiego oraz Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, Aleksandra Kwaśniewskiego i Stanisława Cioska.

Okrągły stół (fot. Patryk Matyjaszczyk, lic. CC BY-SA 3.0)

fot.CC BY-SA 3.0 Okrągły stół (fot. Patryk Matyjaszczyk, lic. CC BY-SA 3.0)

Obrady przy okrągłym stole (specjalnie zbudowanym na tę okazję) stały się początkiem stopniowych, kontrolowanych przemian w kierunku demokracji.

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.