Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Chocimiem (9–11 listopada 1673)

Bitwa pod Chocimiem (9–11 listopada 1673)  bitwa stoczona między wojskami Rzeczypospolitej i Turcji w ramach wojny polsko-tureckiej z lat 1672–1676.

Uchylenie się Rzeczypospolitej od ratyfikacji traktatu buczackiego, pozbawiającego Rzeczpospolitą Kamieńca Podolskiego, przedłużyło wojnę z Turcją. Hetman wielki koronny Jan Sobieski na czele 52-tys. wojsk, w połowie piechoty, w połowie jazdy, podążył pod Chocim (Chotin), w którym zamknęła się licząca ok. 30 tys. ludzi armia turecka pod wodzą bejlerbeja sylistryjskiego Husejna-baszy. Sobieski, widząc, że Turcy nie zamierzają stoczyć bitwy przed obozem, uszykował swoje wojsko do szturmu. Jednocześnie polska artyleria przez całą noc z 10 na 11 XI prowadziła ogień, zmuszając Turków do ciągłej gotowości.

Rankiem 11 XI polska piechota natarła na przerzedzone skutkiem zimna szeregi tureckie. Okopy zostały szybko zdobyte, co umożliwiło
przygotowanie przejścia dla jazdy. Mimo tureckich kontrataków, szarża husarii Stanisława Jana Jabłonowskiego, a także uderzenie z lewego skrzydła jazdy hetmanów litewskich: wielkiego, Michała Kazimierza Paca i polnego, Michała Radziwiłła, przesądziły o losie bitwy. Obóz został zdobyty, a klęski Turków dopełniło załamanie się mostu na Dniestrze i odcięcie drogi ucieczki. W ręce polskie wpadł cały obóz turecki z bogatą zdobyczą.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Artykuły poświęcone bitwie pod Chocimiem z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Pobieranie danych…