Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Wsiewołod Jarosławowicz (wielki książę kijowski 1078–1093)

Wizerunek Wsiewołoda I Jarosławowicza.

fot.domena publiczna Wizerunek Wsiewołoda I Jarosławowicza.

Wsiewołod Jarosławowicz (ur. 1030, zm. 13 IV 1093) – książę perejasławski, rostowski i suzdalski od 1054 roku, czernihowski od 1077 roku, wielki książę kijowski w latach 1078–1093. Syn Jarosława Mądrego i Ingegerdy. Od 1046 roku żonaty z Ireną, córką cesarza bizantyńskiego Konstantyna (według innej hipotezy – z Marią, córką Romana), miał z nią sześcioro dzieci, m.in. Włodzimierza Monomacha.

Początkowo był lojalny wobec seniora Izasława. W 1073 roku wziął udział w buncie i pomógł Światosławowi wygnać Izasława i opanować Kijów. W 1077 roku po śmierci Światosława na krótko objął władzę w Kijowie, po czym pod naciskiem Bolesława Śmiałego oddał władzę Izasławowi, a sam uzyskał Czernihów. Po śmierci Izasława wygrał bitwę z innymi pretendentami na Nieżatinoj Niwie (1078) i został wielkim księciem kijowskim. Nie zdołał utrzymać jedności Rusi. Był jednym z najlepiej wykształconych ludzi swojej epoki, znał pięć języków.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.