Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Włodzimierz II Monomach (wielki książę kijowski 1113–1125)

Wizerunek Włodzimierza II Monomacha.

fot.domena publiczna Wizerunek Włodzimierza II Monomacha.

Włodzimierz II Monomach (ur. 1053, zm. 19 V 1125) – książę perejasławski, turowski, smoleński od 1077 roku i w latach 1096–1097, książę czernihowski w latach 1077–1094, wielki książę kijowski w latach 1113–1125. Syn Wsiewołoda Jarosławowicza i cesarzowej Ireny (po dziadku, cesarzu Konstantynie IX Monomachu, odziedziczył przydomek). Z jego trzech żon znamy imię Gidy, córki króla Anglii Harolda Godwinsona; ok. 1107 roku ożenił się z córką chana Połowców. Z jego jedenaściorga dzieci najbardziej znani są: Mścisław I, Jerzy Dołgoruki i Eufemia (zm. 1139), żona króla węgierskiego Kolomana.

Legendarny wódz, zręczny dyplomata i pisarz. Blisko współpracował z ojcem, który za pomoc w opanowaniu Kijowa (1078) nadał mu Czernihów. Sławę zdobył dzięki walkom z Połowcami (od 1093). Podejmował dalekie wyprawy w step (1103, 1107, 1111). Dzięki jego zwycięstwom ustały najazdy Połowców.

Zwolennik pokoju wewnętrznego, na zjazdach książąt (1097, 1101 i 1103) przyczynił się do likwidacji zasady senioratu na rzecz dziedzicznych udziałów. Po śmierci Światopełka Izasławowicza w 1113 roku stłumił powstanie w Kijowie i został wielkim księciem.

Udało mu się podporządkować sobie większość książąt ruskich. Założył z dala od stepu nowy gród, Włodzimierz, u ujścia Klaźmy do Wołgi, który stał się ośrodkiem księstwa suzdalskiego. Jest autorem Pouczenija, błyskotliwie napisanego traktatu dydaktycznego, zawierającego wskazówki dla synów, a uznawanego za jeden z najświetniejszych zabytków dawnej literatury ruskiej.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.