Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Światosław I Jarosławowicz (książę czernihowski 1054–1073, wielki książę kijowski 1073–1076)

Światosław (pierwszy z prawej) z rodziną.

fot.domena publiczna Światosław (pierwszy z prawej) z rodziną.

Światosław I Jarosławowicz (ur. 1027, zm. 1076) – książę czernihowski w latach 1054–1073, wielki książę kijowski w latach 1073–1076. Drugi syn Jarosława Mądrego i Ingegerdy. Żonaty z nieznaną z imienia córką Ethelera, hrabiego Dithmarschen, miał pięciu synów: Gleba, Romana, Dawida, Olega Michała i Jarosława, dziedziczących na ziemiach czernihowsko-siewierskich. Pochowany w Czernihowie.

W latach 1054–1072 wspierał wielkiego księcia Izasława. Aktywnie bronił Rusi od strony stepów. Pokonał Połowców pod Snowskiem (1072), co wzmocniło jego pozycję na tyle, że zajął Kijów i odebrał Izasławowi tron wielkoksiążęcy, obalając zasadę senioratu; spowodowało to interwencję Bolesława Śmiałego. W 1075 roku proponował cesarzowi Henrykowi IV sojusz przeciw Polsce. Zmarł przypadkowo z powodu zakażenia.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców Europy średniowiecznej (Wydawnictwo Poznańskie 2005) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.