Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Wyzwolenie Bredy (28–30 października 1944)

Polski żołnierz 1 Dywizji Pancernej witany przez mieszkańców Bredy po jej wyzwoleniu w 1944 roku.

fot.Keystone Photographer/ domena publiczna Polski żołnierz 1 Dywizji Pancernej witany przez mieszkańców Bredy po jej wyzwoleniu w 1944 roku.

Wyzwolenie Bredy (28–30 października 1944) – operacja przeprowadzona w ramach przejścia kanadyjskiej 1 Armii w kierunku Mozy.

Miasto w południowo-zachodniej Holandii, ważny port śródlądowy przy ujściu rzeki Mark i Aa do Kanału Wilhelminy. Rejon walk polskiej 1 Dywizji Pancernej (dowódca – generał Stanisław Maczek) z oddziałami niemieckimi z 256, 711 i 719 Dywizji Piechoty. Po zajęciu pozycji na południowy wschód od miasta, rankiem 28 października oddziały polskie zaatakowały stanowiska nieprzyjaciela wokół Bredy jednocześnie z dwóch kierunków. 10 Brygada Kawalerii Pancernej (dowódca – pułkownik dyplomowany Tadeusz Majewski) obeszła miasto od wschodu i północy, dążąc do odcięcia jego załogi od kanałów: Wilhelminy i Mark, natomiast 3 Brygada Strzelców (dowódca – pułkownik dyplomowany Franciszek Skibiński) uderzyła na Bredę od południa, celem bezpośredniego zajęcia miasta i uchwycenia przepraw na rzece Mark.

Po dwudniowych walkach Bredę zdobyto 29 października, zaś opór rozbitych oddziałów niemieckich został ostatecznie złamany 30 października.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie zachodnim po lądowaniu w Normandii: