Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Axel (16–19 września 1944)

Wieża ciśnień w Axel- jeden z posterunków obserwatorów wojsk hitlerowskich w czasie bitwy.

fot.Willemjans/lic. CC BY-SA 3.0 Wieża ciśnień w Axel- jeden z posterunków obserwatorów wojsk hitlerowskich w czasie bitwy.

Bitwa pod Axel (16–19 września 1944) – bitwa stoczona w trakcie wyzwalania Holandii spod władzy hitlerowców.

15 września Zgrupowanie 3 Brygady Strzelców (dowódca – pułkownik dyplomowany Franciszek Skibiński) z 1 Dywizji Pancernej (dowódca – generał Stanisław Maczek) operujące na północ od Gandawy otrzymało rozkaz opanowania przepraw na kanale Axel-Hulst (południowo – zachodnia Holandia) oraz zdobycia portu morskiego Terneusen bronionego przez niemieckie zgrupowanie 712 Dywizji Piechoty (dowódca – generał porucznik Neumann).

16 września 10 pułk dragonów (dowódca – rotmistrz Wacław Kownas) zdobył przyczółek na północnym brzegu kanału w rejonie miejscowości Dubosch na wschód od miasta Axel, jednak następnego dnia Niemcy przeprowadzili udany kontratak z rejonu miejscowości Kijkuit i odzyskali utracony teren. 18 września oddziałom polskim udało się utworzyć nowy przyczółek w rejonie miejscowości Derde Verkorting. Nazajutrz całość sił zgrupowania wykonała stamtąd uderzenie, w wyniku, którego zajęto Axel.

Autor hasła:

Dr hab. Zdzisław Zblewski – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista z zakresu dziejów Polski Ludowej i ruchów opozycyjnych tego okresu. Autor takich prac jak „Między wolną Polską a siedemnastą republiką” czy „Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu”.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Polskie bitwy na froncie zachodnim po lądowaniu w Normandii: