Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

3 marca. W 1948 roku zaczął się proces Witolda Pileckiego

Najważniejsze rocznice

Proces rotmistrza Pileckiego trwał od 3 do 15 marca 1948 roku.

fot.domena publiczna Proces rotmistrza Pileckiego trwał od 3 do 15 marca 1948 roku.

3 marca 1948 roku rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego. Pilecki, żołnierz AK, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz i autor raportów o Holokauście, został aresztowany przez władze Polski Ludowej w maju 1947 roku.

Proces poprzedziło kilkumiesięczne śledztwo, w trakcie którego Pilecki był wielokrotnie torturowany. Rozprawy odbywały się przed Rejonowym Sądem Wojskowym  w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiadło kilka osób, w tym także Maria Szelągowska i Tadeusz Płużański.

Pilecki został oskarżony między innymi o prowadzenie działalności wywiadowczej na rzecz generała Władysława Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego, a także o przygotowywanie zamachu na grupę wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Inne zarzuty obejmowały przyjmowanie korzyści majątkowych od osób działających na korzyść obcego rządu, organizowanie składów broni i nielegalne jej posiadanie, posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz brak rejestracji w Rejonowej Komendzie Uzupełnień.

Proces zakończył się 15 marca 1948 roku. Pilecki został skazany na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał ten wyrok w mocy decyzją z 3 maja tego samego roku. Egzekucja odbyła się 25 maja 1948 roku w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie.

Pilecki został zrehabilitowany w październiku 1990 roku. Wyrok został unieważniony przez Wojskowy Sąd Najwyższy, który uznał jego niesprawiedliwy charakter.