Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Żdżarami (23 września 1863)

Kosynierzy na obrazie Józefa Chełmońskiego.

fot.Józef Chełmoński/ domena publiczna Kosynierzy na obrazie Józefa Chełmońskiego.

Bitwa pod Żdżarami, Żdżary (23 września 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

W rejonie Nowego Miasta połączone partie podpułkownika Michała Zielińskiego i majora Orłowskiego stawiły czoło silnemu oddziałowi rosyjskiemu, złożonemu z 4 rot piechoty, 2 szwadronów huzarów i 3 sotni kozaków. Bitwę rozpoczął atak kosynierów na cmentarz we wsi. Szarża krakusów, która po nim nastąpiła, nie zdołała wyprzeć Rosjan zajmujących skraj pobliskiego lasu. Brak amunicji i nadciąganie świeżych sił rosyjskich zmusiły powstańców do odwrotu. Rosjanie ponieśli spore straty, m.in. 2 oficerów.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy we wrześniu 1863 roku: